Nền tảng toàn cầu về cao su thiên nhiên bền vững

Nền tảng toàn cầu về cao su thiên nhiên bền vững

Nền tảng toàn cầu về cao su thiên nhiên bền vững

Các thành viên Nền tảng toàn cầu về cao su thiên nhiên bền vững đã tham dự Đại hội lần thứ nhất và bầu Ban Chấp hành, thông qua Điều lệ và Quy tắc ứng xử vào ngày 21/03 tại Singapore. Ban Chấp hành gồm 39 ủy viên của 5 nhóm thành viên.

Những nhà tiên phong tham gia Nền tảng toàn cầu về cao su thiên nhiên bền vững (GPSNR: Global Plalform for Sustainable Natural Rubber) được thành lập vào tháng 10/2018 bao gồm 11 doanh nghiệp lốp xe hàng đầu với mức tiêu thụ đến 65% tổng sản lượng cao su thiên nhiên thế giới. Nền tảng này là một trong những hoạt động của Dự án ngành lốp xe (TIP: Tire Industry Project) thuộc Hội đồng Kinh doanh thế giới về phát triển bền vững (WBCSD: World Business Council for Sustainalble Development) được khởi xướng vào tháng 11/2017.

Để xác định kế hoạch hành động đúng đắn cho sự phát triển cao su thiên nhiên bền vững – một nguồn nguyên liệu quan trọng của ngành lốp xe, TIP đã vận động sự tham gia của các bên liên quan hợp tác vì lợi ích, động lực, kinh nghiệm của mỗi bên trong chuỗi cung ứng nhằm mang đến sự thành công cho Nền tảng này. Đến đầu năm 2019, Nền tảng đã có 39 thành viên, bao gồm những nhà sản xuất lốp xe, nhà cung cấp cao su, nhà sản xuất xe và tổ chức phi chính phủ (NGO). 5 nhóm thành viên như sau:

Nhà sản xuất, chế biến và doanh nhân về cao su thiên nhiên (10 ủy viên) Halcyon Agri Corporation, ITOCHU Corporation, Kirana Megatara, MARDEC, PRASIDHA, SIPEF, SIPH, Socfin Group, Southland Global, Thai East.

Các nhà sản xuất xe hơi, những người sử dụng sản phẩm cao su khác (3 ủy viên): Tập đoàn BMW, Công ty Ford Motor, General Motors. Các nhà sản xuất lốp xe và người mua cao su (12 ủy viên): Bridgestone, Continental AG, Cooper, Goodyear, Hankook, Kumho, Michelin, Nokian, Pirelli, Sumitomo, Toyo, Yokohama.

Các tổ chức xã hội dân sự, phi chính phủ (11 ủy viên): BirdLife International, Conservation International, HCV Resource Network, FSC, Mighty Earth, PEFC, Rainforest Alliance, Resourcetrust Network, SNV, World Resources Institute, WWF.

Các thành viên liên kết (3 ủy viên): Hiệp hội Các nhà sản xuất và trồng cao su vùng Tanintharyi (TRRPPA), ProForest, Control Union.

Ban Chấp hành sẽ xây dựng những tiêu chuẩn hài hòa cho cao su thiên nhiên bền vững dựa trên những nguyên tắc cơ bản về tôn trọng nhân quyền, ngăn chặn chiếm đất rừng và phá rừng, bảo vệ đa dạng sinh học và tài nguyên nước, nâng cao năng suất, tăng tính minh bạch của chuỗi cung ứng và truy xuất nguồn gốc.

Rate this post

Nền tảng toàn cầu về cao su thiên nhiên bền vững